انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-10

10.22034/emj.2021.248867

معصومه رحیمی دهچراغی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی


ارزش‌گذاری وضع مالیات سبز در راستای حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: زباله‌های شهری شهر اردکان)

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-10

نیلوفر حاج علی اکبری؛ یدالله بستان؛ ملیحه شیبانی نوقابی


رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 11-25

10.22034/emj.2021.248882

یحیی اسماعیل‌پور؛ حمیدرضا امیری؛ ساناز فلاح؛ ناهید میرزاده


پهنه‌بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 11-23

صدیقه ابراهیمیان؛ اسماعیل سهیلی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر گستره آینده گونه Stipa barbata در منطقه البرز جنوبی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-22

جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده


بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی (Echinophora cinerea) در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 15-24

طاهره اصلانی نژاد؛ علی اکبر کریمیان؛ اسفندیار جهانتاب


بررسی تاثیر کاربری‌های مختلف بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: شهرستان سرایان، خراسان جنوبی)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 23-33

رضا یاری؛ اسفندیار جهانتاب؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ سیده محبوبه میرمیران


پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه(مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی)

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 25-35

جواد مومنی دمنه؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ حمید غلامی؛ آزیتا فراشی


ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی شهر طبس بر اساس شاخص‌های بیابان‌زایی تکنوژنیکی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 34-45

محمد نادی؛ سعیده کلانتری؛ علیرضا خوانین زاده؛ مهدی تازه


تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 36-48

رفعت زارع بیدکی؛ امید یزدان دوست؛ محمدحسن رحیمیان؛ نسرین قرهی


برآورد ارزش حفاظتی منطقه خور و بیابانک با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 36-47

هاجر آل داود؛ محمد جواد قانعی بافقی؛ اکرم نشاط


مقایسه پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان حوزه نکارود با استفاده از مدل‌های DRASTIC، SINTACS و SI

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 46-59

مریم مروتی؛ سیده عالمه صباغ؛ عارف صابری


پهنه‌بندی کمی سطح زمین با مدل بنیادی دایره‌ای جهت مکان‌یابی بهینه پخش سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبخیز گربایگان فسا)

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 48-58

صدیقه ابراهیمیان؛ اسماعیل سهیلی؛ محمد نهتانی؛ حسین صادقی مزیدی


اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 49-56

10.22034/emj.2021.249011

مرجان طالب شمس؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش


تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی درمنه‌زارهای کوهستانی رابر، کرمان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 49-61

وحیدرضا جلالی؛ یوسف حیدری؛ مجید حجازی مهریزی


بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 57-67

10.22034/emj.2021.249012

مسعود شفیعی شریف‌آبادی؛ سعیده کلانتری؛ مجید صادقی نیا؛ مهدی تازه


برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 59-71

محمدعلی اسعدی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سید حبیب‌اله موسوی


ارزیابی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان دالاهو)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 60-72

رسول باقرآبادی؛ فرهاد شیخ کانلوی میلان؛ محسن زارعی محمد آباد