انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-10

10.22034/emj.2021.248867

معصومه رحیمی دهچراغی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی


ارتباط بین ویژگی‌های فیزیوگرافیک حوزه‌های آبخیز و شکل‌گیری جنگل‌های مانگرو (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1402

10.22034/emj.2023.704909

عاطفه روان پاک؛ یحیی اسماعیل پور؛ علیرضا کمالی


رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 11-25

10.22034/emj.2021.248882

یحیی اسماعیل‌پور؛ حمیدرضا امیری؛ ساناز فلاح؛ ناهید میرزاده


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر گستره آینده گونه Stipa barbata در منطقه البرز جنوبی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-22

10.22034/emj.2022.254186

جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده


بررسی تاثیر کاربری‌های مختلف بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: شهرستان سرایان، خراسان جنوبی)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 23-33

10.22034/emj.2022.254738

رضا یاری؛ اسفندیار جهانتاب؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ سیده محبوبه میرمیران


تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 36-48

10.22034/emj.2022.252719

رفعت زارع بیدکی؛ امید یزدان دوست؛ محمدحسن رحیمیان؛ نسرین قرهی


برآورد ارزش حفاظتی منطقه خور و بیابانک با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 36-47

10.22034/emj.2022.701391

هاجر آل داود؛ محمد جواد قانعی بافقی؛ اکرم نشاط


اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 49-56

10.22034/emj.2021.249011

مرجان طالب شمس؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش


بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 57-67

10.22034/emj.2021.249012

مسعود شفیعی شریف‌آبادی؛ سعیده کلانتری؛ مجید صادقی نیا؛ مهدی تازه


برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 59-71

10.22034/emj.2022.701542

محمدعلی اسعدی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سید حبیب‌اله موسوی


ارزیابی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان دالاهو)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 60-72

10.22034/emj.2022.254859

رسول باقرآبادی؛ فرهاد شیخ کانلوی میلان؛ محسن زارعی محمد آباد