راهنمای نویسندگان

 نشریه مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی ضمن تقدیر و تشکر از ارسال مقاله، توجه پژوهشگران محترم را به موارد زیر معطوف می‌دارد.

- تعهد نویسنده‌(ها) مبنی بر اینکه مقاله ارسالی در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده و یا در دست بررسی نباشد و برای اولین بار برای نشریه ارسال شده باشد.

 - فرآیند دریافت، داوری، اصلاح و پذیرش کلیه مقاله‌ها فقط از طریق وبگاه نشریه (emj.ardakan.ac.ir) انجام خواهد شد. 

- از ارسال مقاله‌هایی که قبلاً در همایش‌های مختلف ارائه شده است خودداری شود.

- مقالات ارسالی در جهت اهداف و قالب موضوعات تعیین شده نشریه باشد و حاصل پژوهش نویسنده(ها) باشد.

- ملاحظات اخلاقی و حقوقی می‌بایست رعایت شده و مسئولیت آن بر عهده نویسنده‌(ها) خواهد بود.

- درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود)، در انتهای مقاله الزامی است. 

- نشریه در قبول، ویراستاری و رد مقاله‌ها مجاز است.

- نویسنده مسئول تا زمان چاپ مقاله می‌بایست در رفع مشکلات احتمالی مقاله با نشریه همکاری داشته باشد.

- نویسندگان محترم با دانلود فایل زیر؛ شیوه نگارش، ساختار و مأخذدهی (همراه با نمونه) را مطابق با شیوه‌نامه زیر انجام دهند.  

شیوه‌نامه نگارش مقالات نشریه "مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی"

 

نمونه مقاله در چاپ نهایی

- نویسندگان محترم باید فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع زیر را نیز تکمیل و به همراه مقاله ارسال نمایند.

فرم تعهد نامه نویسندگان

فرم تعارض منافع

- نویسندگان محترم همچنین می‌توانند لیست چک مشروح زیر را برای اطمینان از رعایت تمام نکات لازم در تهیه، تنظیم و ارسال مقاله دانلود نموده و موارد عنوان شده را کنترل نمایند. ارسال این چک لیست برای نشریه ضرورتی ندارد.

چک لیست مشروح نویسندگان جهت کنترل مقاله