اصول اخلاقی داوران

1. داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقاله‌ها، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.

2. در صورت عدم تخصص داور با مقاله ارسال شده، داور می‌بایست از پذیرش مقاله امتناع کند.

3. پذیرش یا رد داوری مقاله توسط داور می‌بایست در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

4. داور، اطلاعات به دست آمده در هنگام داوری مقاله را مخفی نگه داشته و برای منافع شخصی از آن استفاده نخواهد کرد.

5. تمامی اطلاعات موجود در مقاله‌ها برای داوران محرمانه تلقی می‌شود.

6. داور می‌بایست حتی‌الامکان مقاله را از لحاظ رعایت شیوه‌نامه نگارش نشریه بررسی کنند.

7. داوران باید نحوه ارجاع‌دهی و منابع استفاده شده در مقاله را بررسی کنند. یادآور می‌شود که کلیه تحقیقات، منابع و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده باید با ارجاع‌دهی کامل به مراجع باشد.

8. داوران باید نظرات خود را در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله در زمان مقرر ارائه نمایند.

9. داوری مقاله‌ها می‌بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد. ایرادات به روشنی بیان شده و به نشریه و نویسنده(ها) ارائه شود. از اعلام نظر سلیقه‌ای، بدون پشتوانه علمی، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری شود.

10. داوران هنگامی که ممکن است فرآیند داوری طولانی شود یا اینکه قادر به انجام داوری مقاله نباشند، می‌بایست از داوری مقاله انصراف دهند.

11. داوران محترم مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت‌های خاصی به وسیله آن حاصل می‌شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود را نمی‌بایست برای داوری قبول کنند.

12. داور باید هرگونه تشابه و یا همپوشانی بین مقاله‌های در دست بررسی و یا چاپ شده در سایر نشریات را به اطلاع دفتر نشریه برساند.