برگزاری جلسه هیأت تحریریه

دومین جلسه هیأت تحریریه نشریه مدیریت اکوسیستم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ با حضور کلیه اعضای هیأت تحریریه به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند فعالیت نشریه، بندهایی از آیین‌نامه داخلی نشریه مصوب گردید.