اصول اخلاقی نویسندگان

1. مقاله‌های ارسال شده به فصلنامه نباید در نشریه دیگری چاپ شده و یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.

2. مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریه آماده شده و ارائه دهنده جنبه‌های آموزشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده‌(ها) باشد.

3. نویسنده(ها) باید از اظهارات جعلی و نادرست خودداری کنند؛ بنابراین مطالب ارائه شده در مقالات باید مستند و با ارائه مرجع باشد. مسئولیت صحت مطالب بر عهده نویسنده مسئول و نویسنده(ها) بوده و چاپ مقاله به معنی تایید مطالب آن توسط نشریه نیست. از داده‌سازی و همچنین کپی‌برداری از سایر مقاله‌ها جداً خودداری شود.

4. استناد صحیح به تمام منابع مورد استفاده در مقاله انجام شود.

5. در صورت لزوم، سپاسگزاری از حامیان پژوهش انجام شده و در انتهای مقاله آورده شود.

6. مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام دانشجو، استاد(ان) راهنما و مشاور(ان) و با تاییدیه استاد راهنما منتشر می‌شود. در این نوع مقالات اسامی تیم راهنمایی پایان‌نامه به عنوان لیست نویسندگان مقاله ارائه گردد.

7. نشریه از پذیرش مقاله‌هایی که دانشجویان محترم نویسنده مسئول آن باشند معذور است. نشریه مدیریت اکوسیستم تاکید دارد که مسئولیت علمی مستخرج از پایان‌نامه یا رساله حتماً بر عهده استاد راهنمای دانشجو باشد. پیشنهاد می‌گردد سایر مقاله‌ها نیز تا حد ممکن با مسئولیت علمی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی ارسال گردند.

8. نویسنده(ها)ی مقاله باید اجازه ویرایش آن را به نشریه بدهند.

9. افرادی که در تهیه مقاله نقش دارند، باید به عنوان نویسنده‌های مقاله از آنها نام برده شود. همچنین در هنگام ارسال مقاله به نشریه مشخص کردن نویسنده مسئول ضروری است.

10. نویسنده(ها)ی مقاله باید مقوله سرقت علمی را به عنوان یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی در نگارش مقاله مد نظر داشته باشند. مقاله‌های ارسال شده توسط دفتر نشریه با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

11. در صورت عدم دریافت پاسخ به‌موقع از طرف نویسنده(ها) در اصلاح موارد اعلام شده توسط داوران، مقاله از فرآیند ارزیابی خارج شده و نویسنده(ها) می‌بایست مقاله اصلاح شده را به صورت مقاله جدید به نشریه ارائه دهند.

12. نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح و یا بازپس‌گیری مقاله اقدام نماید.

13. اصول اخلاقی در مکاتبات با نشریه و یا پاسخ به داوران (پرهیز از به کار بردن الفاظ یا جملات غیر اخلاقی) می‌بایست توسط نویسنده‌(ها) رعایت شود.

14. در صورت عدم رعایت موارد فوق و تخطی از موارد یاد شده، هیات تحریریه در مورد ادامه کار بررسی مقاله تصمیم‌گیری خواهد کرد.

 

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسنده(ها)

اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در نشریه و یا پس از آن، یکی از موارد ذیل تشخیص داده شود، نقص اصول اخلاقی محسوب شده و هیات تحریریه در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

1. سرقت علمی (Plagiarism): استفاده از افکار و عبارت‌های نویسنده‌های دیگر، کپی‌برداری در بیان اندیشه‌ها، شباهت‌های ساختاری مقاله یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش علمی است.

2. داده‌سازی یا جعل داده‌ها (Fabrication): داده‌سازی هنگامی است که محقق در عمل، مطالعه‌ای را انجام نداده اما داده و نتیجه‌گیری ارائه می‌دهد. گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به‌عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته‌های شخصی، ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابه‌جایی نتایج مطالعات مختلف مثال‌هایی از این تخلف است.

3. تحریف داده‌ها (Falsification): تحریف هنگامی رخ می‌دهد که تحقیقی انجام شده اما داده‌ها و نتایج آن واقعی نباشد. دستکاری جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع‌آوری داده‌ها، حذف یا تغییر داده‌ها، بزرگنمایی برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات اصلی و بزرگ‌ (Juicy quotes) تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال شده یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد، مصادیق تحریف داده‌ها می‌باشند.

4. ارسال همزمان: هنگامی است که یک مقاله در دو یا چند نشریه به طور همزمان ارسال شده و در دست بررسی باشد.

5. ارسال دو نسخه‌ای (المثنی): هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیه‌(ها)، داده‌ها، و نتایج یکسان هستند.

6. اجاره علمی: نویسنده(ها)، فرد یا افراد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گرفته و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.

7. انتساب غیر واقعی: انتساب غیر واقعی نویسنده(ها) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته‌اند.

8. ارسال تکراری: به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آنها می‌باشد.

9. سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه مؤلفان لیست شده در مقاله می‌بایست در انجام آن سهیم باشند.

10. دستکاری منابع: هنگامی که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می‌شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آنها برده نشده است.

11. اضافه کردن "مولف افتخاری" یا حذف "مولف واقعی"