نمایه‌سازی نشریه در سیویلیکا و مرجع مجلات علمی

نشریه مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی در پایگاه‌های سیولیکا و مرجع مجلات علمی کشور نمایه شد.