موضوعات = شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی
ارزیابی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان دالاهو)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 60-72

10.22034/emj.2022.254859

رسول باقرآبادی؛ فرهاد شیخ کانلوی میلان؛ محسن زارعی محمد آباد