موضوعات = اقتصاد کشاورزی
برآورد ارزش حفاظتی منطقه خور و بیابانک با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 36-47

10.22034/emj.2022.701391

هاجر آل داود؛ محمد جواد قانعی بافقی؛ اکرم نشاط


برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 59-71

10.22034/emj.2022.701542

محمدعلی اسعدی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سید حبیب‌اله موسوی