کلیدواژه‌ها = تصاویر ماهواره ای
تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به ‌منظور پهنه‌بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 36-48

10.22034/emj.2022.252719

رفعت زارع بیدکی؛ امید یزدان دوست؛ محمدحسن رحیمیان؛ نسرین قرهی