کلیدواژه‌ها = آزمون انتخاب
برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی

دوره 2، شماره 3، آبان 1401، صفحه 59-71

10.22034/emj.2022.701542

محمدعلی اسعدی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سید حبیب‌اله موسوی