کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
ارتباط بین ویژگی‌های فیزیوگرافیک حوزه‌های آبخیز و شکل‌گیری جنگل‌های مانگرو (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1402

10.22034/emj.2023.704909

عاطفه روان پاک؛ یحیی اسماعیل پور؛ علیرضا کمالی


ارزیابی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان دالاهو)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 60-72

10.22034/emj.2022.254859

رسول باقرآبادی؛ فرهاد شیخ کانلوی میلان؛ محسن زارعی محمد آباد