اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 26
تعداد پذیرش 7
تعداد عدم پذیرش 4
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 7
تعداد مشاهده مقاله 617
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 413
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 29 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 270 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 17 روز