دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 1-72 
ارزیابی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان دالاهو)

صفحه 60-72

رسول باقرآبادی؛ فرهاد شیخ کانلوی میلان؛ محسن زارعی محمد آباد