تعداد مقالات: 7

1. انتخاب روش‌های مرتع‌داری و سیستم‌های چرایی مناسب در تیپ‌های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار‌آبسر)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-10

معصومه رحیمی دهچراغی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی


2. برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

محبوبه عباسی؛ محمد جعفری؛ حامد رفیعی


3. رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 11-25

یحیی اسماعیل‌پور؛ حمیدرضا امیری؛ ساناز فلاح؛ ناهید میرزاده


4. اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونه ای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی: مراتع تنگ لایبید یزد)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 26-36

علی بمان میرجلیلی؛ صدیقه زارع کیا؛ زینب جعفریان جلودار


5. مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت‌آباد)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 37-48

رفعت زارع بیدکی؛ بهروز مرادی؛ حسین بهرامی


6. اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 49-57

مرجان طالب شمس؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش


7. بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان‌های محدوده شهرستان اردکان

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 58-68

مسعود شفیعی شریف‌آبادی؛ سعیده کلانتری؛ مجید صادقی نیا؛ مهدی تازه