نویسنده = یحیی اسماعیل‌پور
پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه(مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی)

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 25-35

جواد مومنی دمنه؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ حمید غلامی؛ آزیتا فراشی


رتبه‌بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان)

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 11-25

یحیی اسماعیل‌پور؛ حمیدرضا امیری؛ ساناز فلاح؛ ناهید میرزاده